Marco Aartsen voor altijd Rood-Witte Caerleon Ridder

Toptalenten zijn moeilijk te behouden in de voetballerij. Bestuurlijk Toptalent Marco Aartsen heeft Businessclub Robur et Velocitas 1882 achter zich gelaten om een prachtige functie bij Gemeente Apeldoorn te kunnen aanvaarden. Gegeven zijn grote verdiensten voor de voetballerij in het algemeen en Robur et Velocitas in het bijzonder, bleef er voor Koning Voetbal zelf niets anders over dan hem zonder dralen op te nemen in de orde van de Rood-Witte Caerleon ronde tafelridders.

OORKONDE CAERLEON-ORDE der  ROOD-WITTE RONDE TAFEL RIDDERS

Het heeft Koning Voetbal behaagd om Marco Aartsen te benoemen tot -zowel letterlijk alsook figuurlijk- Ere Ridder in de Caerleon-Orde der Rood-Witte Ronde Tafel Ridders.

Nadat Marco Aartsen naam en faam vergaarde op de Apeldoornsche Voetbalvelden en ver daarbuiten als “Meedogenloze Marco” of in incidentele gevallen  gewoon als “Aartsvijand”,  heeft hij zich jarenlang met hart en ziel belangeloos ingezet voor de edele voetbalsport in zijn algemeenheid en voor av & cv Robur et Velocitas 1882 in het bijzonder.

Zijn aanstelling als Eerste Ridder in de Caerleon-Orde der Rood-Witte Ronde Tafel Ridders dankt Marco Aartsen met name aan zijn buitengewoon uitzonderlijke en gedurende meerdere jaren geleverde inspanningen die hij met name ter professionalisering van- en financieel gezond houden van  Businessclub Robur et Velocitas 1882 heeft geleverd. Strak in de leer en daarbij immer rechtsom of linksom resultaat bereikend.

CAERLEON

In 1882 werd tijdens archeologische opgravingen te Caerleon in Brittannië, naast een aldaar aangetroffen Roodwitte Ronde Tafel, een uit ca. 1582 AC stammende graftombe aangetroffen met daarin de in een harnas gehulde stoffelijke resten van Arthur Daendels de Eerste. Sindsdien beschouwen historici deze, met een rood-witte bal onder zijn armen geklemd aangetroffen ridder en verre voorvader van av & cv Robur et Velocitas 1882 oprichter Henri Daendels, als ‘s werelds eerste beoefenaar van de edele, en toen al tijdens ridderspelen veel gespeelde, voetbalsport.  

Als Ere Carleon-orde Roodwitte Ronde Tafel Ridder zal Marco Aartsen voor altijd – zowel gedurende zijn aardse bestaan alsook gedurende zijn verblijf in het hiernamaals- als gelijke mogen aanzitten aan de Carleon-Orde Rood-Witte Ronde Tafel van Koning Voetbal en zal eeuwige roem zijn deel zijn.

Koning Voetbal

Vergelijkbare berichten