Leden van de Businessclub Robur et Velocitas 1882

Arjan van de Kolk | Vense Projecten B.V.

Wij denken altijd vanuit het geheel
Een bedrijfsruimte moet, net als het team dat er in werkt, één geheel vormen. In de ideale situatie vullen alle schakels elkaar naadloos aan. Om die reden denken en werken wij altijd vanuit een totaalconcept. Centraal daarin staat de opdrachtgever en wat hij nodig heeft in zijn bedrijfssituatie, nu en in de toekomst.

De kwaliteit die daarbij hoort, is niet alleen solide, maar ook optimaal flexibel. Zij moet als het ware kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in het bedrijf.

Vense Projecten ondersteunt u daar graag en goed bij, met duurzaam, continue ververst ‘gereedschap’ als marktkennis, vakmanschap en betrokkenheid.

Kwaliteit als drijfveer
Kwaliteit in de afbouw wordt niet alleen zichtbaar in het eindproduct, maar ook in de weg ernaartoe.

Een bedrijfsruimte moet, net als het team dat er in werkt, één geheel vormen. In de ideale situatie vullen alle schakels elkaar naadloos aan. Om die reden denken en werken wij altijd vanuit een totaalconcept. Centraal daarin staat de opdrachtgever en wat hij nodig heeft in zijn bedrijfssituatie, nu en in de toekomst.

De kwaliteit die daarbij hoort, is niet alleen solide, maar ook optimaal flexibel. Zij moet als het ware kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in het bedrijf. Vense Projecten ondersteunt u daar graag en goed bij, met duurzaam, continue ververst ‘gereedschap’ als marktkennis, vakmanschap en betrokkenheid.

Eén aanspreekpunt voor de complete afbouw
Een afbouwproces is vaak een complex geheel, met veel facetten. Het is de kunst hier een beetje doorheen te kijken, er lijn in te zien en aan te brengen.

Via het concept van leanbouwen maken we daar een belangrijke stap in. Je probeert alles te verzamelen wat er in een project gebeurt en stemt de activiteiten met de betrokken partijen zodanig op elkaar af dat het als een vloeiend geheel verloopt.

In de ideale situatie wordt een opdrachtgever hierbij zo weinig mogelijk lastig gevallen met vragen vanuit allerlei hoeken. Vense pleit ervoor om te werken vanuit één aanspreekpunt. We hebben in de afgelopen twintig jaar veel ervaring opgedaan om deze functie uitstekend te vervullen!

Omdat we de (af)stemming er graag in houden
Bij leanbouwen maak je optimaal gebruik van alle kennis en ervaring die aanwezig is bij mensen op de werkvloer. Je wacht niet af totdat je iets tijdens de bouw tegenkomt, maar speelt er vooraf op in. Met alle schakels die bij een (af)bouwproces betrokken zijn, kom je bij elkaar en spreek je alle facetten van het project door. Niet globaal, met een gebaar van ‘dat komt wel goed’, nee: tot in de details, omdat je weet dat die cruciaal zijn om het verschil te maken.

Met leanbouwen ben je je ervan bewust dat je alleen kwaliteit kunt leveren, als je jezelf blijft verbeteren. Net als bij duurzaam bouwen kijk je terug en vooruit. Je bent je ervan bewust dat grondstoffen schaars zijn en voorkomt dat ze worden verkwist of uitgeput. Je bouwt voort op ervaringen in het verleden, zodat toekomstige processen efficiënter verlopen en het bouwproces steeds meer wordt geoptimaliseerd.

Met leanbouwen draag je zorg voor de kwaliteit van het materiaal, voor een strakke planning, een schone bouw en just in time levering. Maar je hebt vooral oog voor menselijke ‘grondstoffen’. Je weet dat motivatie, energie en werkplezier niet vanzelfsprekend of onuitputtelijk zijn. En dat het begrip of geduld van een opdrachtgever niet eindeloos is.

Dus behandel je mensen met zorg en respect. Je geeft medewerkers de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat nodig is om slagvaardig te kunnen opereren. Een bouwproject dat voelt alsof het van jezelf is, en dat gedragen wordt door alle schouders, draag je met trots en als team over aan de opdrachtgever.
Foto van Arjan van de Kolk

Arjan van de Kolk


Contactgegevens
Vense Projecten B.V. Wilmersdorf 47 7327 AD Apeldoorn
Telefoon werk: 055-5380830 Website: www.venseprojecten.nl