Leden van de Businessclub Robur et Velocitas 1882

Douwe Meetsma | Meetsma Advies

Meetsma Advies, specialist in het begeleiden van ondernemingen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering

Niet elk bedrijf is even efficiënt ingericht. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen groeien niet altijd mee met de dynamiek van een onderneming. Problemen die daardoor ontstaan worden vaak provisorisch opgelost, in plaats van professioneel. Meetsma Advies analyseert bedrijven en brengt de structuur terug in de organisatie.

Douwe Meetsma is lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), de Vereniging van Professionele Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen (NVO2). Douwe Meetsma onderschrijft de gedragsregels van de Ooa en de NVO2

Douwe Meetsma is een resultaatgerichte (interim) manager / projectleider met oog voor het menselijk perspectief. Is geïnteresseerd in taken, waarin het analyseren, adviseren, onderrichten en/of counselen van anderen centraal staat. Binnen zijn trajecten is het begeleiden / implementeren van verandering (cultuuromslag, marktgerichtheid, professionalisering) altijd een belangrijke factor. Inmiddels heeft hij ervaringen opgedaan in diverse branches en omgevingen, zowel nationaal alsook internationaal.

Douwe Meetsma vervult bij meerdere organisaties op afroep de functie van Kwaliteitsmanager. Daarbij vertegenwoordigt hij de betreffende organisaties bij externe audits, voert hij eventueel interne audits uit, begeleidt hij de periodieke Management Reviews en onderhoudt hij de contacten met certificerende instanties.

Douwe Meetsma heeft kennis van en ervaring met de toepassing en implementatie van systemen en methodieken zoals o.a.: INK, EFQM, TQM, ISO-9001, NEN 4400-1; BRL-6000, BMI, TL9000, EN-45012, ISO/TS-16949, ITIL, 8D/5D, OHSAS, BORG, VCA, IiP.
Foto van Douwe Meetsma

Douwe Meetsma

Directeur
Contactgegevens
Meetsma Advies Fideliostraat 20 7323 CX Apeldoorn
Telefoon werk: 055-3601892 Mobiel: 06-53405075 Website: www.meetsma.nl