Leden van de Businessclub Robur et Velocitas 1882

Gé Kruitwagen | WES Educatie

WIJ ZIJN WES...

een landelijk bureau, dat zich richt op inburgering, re-integratie en het geven van uiteenlopende trainingen.

REGULIERE TRAJECTEN
In het teken van inburgering verzorgt WES alfabetiseringstrajecten en inburgeringstrajecten, staatsexamentrajecten en ONA trajecten. Hierbij is WES aangesloten bij Blik op Werk en heeft een keurmerk. Deze trajecten zijn gericht op inburgeringsplichtigen, waarbij we korte, gemiddelde en lange trajecten aanbieden, variërend van een half jaar tot 2 jaar, afhankelijk van het niveau van de cursist. Voor deze inburgeringstrajecten kan een inburgeringsplichtige, een lening aanvragen bij DUO. Voor nadere informatie, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op deze website.

Daarnaast biedt WES een aantal speciale inburgeringstrajecten op maat. Hier volgt een opsomming van deze trajecten:

  • het traject ‘Statushouders in beweging breed’

  • het traject ‘Taaltraining NT2’ (voor werkenden)

  • het traject ‘Diverse trainingen’, die leiden tot betere communicatie en verdere ontwikkeling van de persoon, gericht op laagopgeleide en allochtone vrouwen


WES begeleidt mensen die vanuit werkloosheid of een arbeidshandicap weer toe zijn aan een nieuwe invulling van hun toekomst door terugkeer naar werk.

Dit gebeurt door middel van individuele begeleiding, scholing en zelfwerkzaamheid, waarbij stapsgewijs wordt gewerkt aan het onderzoeken en realiseren van deze stap.
Daarbij houdt WES zich aan de eisen, die gesteld worden aan de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO), waarbij de cliënt zelf de regie blijft voeren over deze re-integratie.

Binnen de Individuele Re-integratieovereenkomst wordt een plaatsingsplan opgesteld, bestaande uit stappen, die door de cliënt moet worden genomen om weer aan het werk te komen. De cliënt moet het volledig eens zijn met dit plan en verplicht zich vervolgens het plan naar beste vermogen uit te voeren. Bij deze begeleiding door WES staan de wensen en behoeften van de cliënt voorop en proberen we samen werk te vinden op het niveau, wat de cliënt gewend was. Nadat de cliënt succesvol geplaatst is kan hij/zij rekenen op nazorg door WES gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt.

Binnen de re-integratie richt WES zich op werkzoekenden in verschillende fasen en biedt bemiddeling bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Daarbij werkt WES samen met gemeente en leer –en werkbedrijven

Het programma van WES in het teken van Re-integratie heet “ Het Individueel Ontwikkelingsproject” Nadere informatie over dit programma kunt u via de e-mail opvragen

TRAININGEN OP MAAT (OP EEN LOCATIE VAN WES OF INCOMPANY)
WES verzorgt diverse cursussen Nederlands en cursussen c.q. trainingen op het gebied van communicatie en sollicitatie.

De volgende trainingen bieden wij aan:

  • Nederlands als tweede taal (NT2)

  • Praktisch Nederlands en Communicatie op de Werkvloer

  • Communicatie trainingen

  • Sollicitatie trainingen

  • Loopbaanbegeleiding

  • Kennismaking met de Computer

Foto van Gé Kruitwagen

Kruitwagen

Directeur
Contactgegevens
WES Educatie Archimedesstraat 3 7316 KD Apeldoorn
Mobiel: 06-29299423 Website: www.weseducatie.nl