Leden van de Businessclub Robur et Velocitas 1882

Natale Valente | NL Investeert

Introductie NLInvesteert Veluwe & Stedendriehoek

 

Regiodirecteur Natale Valente, benvenuto op de Veluwe en in de Stedendriehoek!

 

Onze prachtige regio profileert zich met name door de ruime vertegenwoordiging van de sectoren toerisme, zorg & welzijn, detailhandel, industrie, uitzendbureaus, openbaar bestuur en bouw. Industrie en bouw zijn zelfs sterker vertegenwoordigd dan landelijk gemiddeld, waarbij de maakindustrie aanzienlijk bijdraagt aan onze regionale economie.

Voor de komende jaren zijn echter versnelde digitalisering en de energietransitie belangrijke ontwikkelingen. Vanuit kennis- en netwerkorganisatie Cleantech Regio wordt hard gewerkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio, door de verbinding te leggen met en tussen initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Het uiteindelijke doel is te werken aan een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energie neutrale economie. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een duurzaam gezonde leef- en werkomgeving.

 

Om doelen te bereiken zijn vaak investeringen nodig, waarbij gekozen kan worden om deze te financieren met vreemd vermogen. Ik help je graag bij het organiseren van de best passende financiering, zodat je plannen kunnen worden gerealiseerd.

Begeleiding van je kredietaanvraag door een ervaren kredietadviseur voor het MKB is echt aan te raden. Je kan dan gebruik maken van de kennis van de financieringsmarkt en de aanwezige deskundigheid om de kredietvraag duidelijk en goed onderbouwd bij de geselecteerde financiers te kunnen presenteren. Dit heeft een positieve invloed op de doorlooptijd en de haalbaarheid. Let dan ook even op het keurmerk Stichting MKB Financiering.

 

Bedrijfsfinanciering Veluwe & Stedendriehoek

Heeft jouw onderneming behoefte aan financiering? Als NLInvesteert organiseren wij zakelijke financieringen vanaf € 250.000,- bij jou in de regio. Voor een verkennend gesprek maak ik graag tijd en ruimte!

Bedrijfsfinanciering is maatwerk. Daarom zijn we regionaal georganiseerd op de Veluwe en in de Stedendriehoek. Hier kiezen we heel bewust voor, want wij staan graag dichtbij ondernemers én investeerders. Door persoonlijke betrokkenheid en een slimme werkwijze maken we bedrijfsfinanciering voor het MKB bereikbaar. Traditionele en alternatieve financiering vullen elkaar goed aan als invulling van de financieringsbehoefte. Als geen ander kennen wij de financieringsmarkt. We werken graag samen met banken, (regionale) overheden, ontwikkelingsmaatschappijen, crowdfunders, kredietunies en groeikapitaalverstrekkers.  Het verbinden van partijen, gecombineerd met ons eigen platform maakt ons heel slagvaardig. Juist in de samenstelling van de optimale bedrijfsfinanciering zit onze toegevoegde waarde. Hoe we dat precies doen vertel ik je graag. Neem daarom geheel vrijblijvend contact met mij op.

 

Cofinanciering maakt meer mogelijk

NLInvesteert maakt groeikapitaal voor ondernemers mogelijk. Dat doen we door verschillende kapitaalsoorten te combineren tot de best passende financieringsoplossing. Dat noemen we cofinanciering, of ook wel stapelfinanciering of gestapeld financieren. Want één financieringssmaak voldoet vandaag de dag niet meer. Daarom werken we samen met traditionele (banken, lease en factoring) én alternatieve financiers. Na een grondige analyse gaan we op zoek naar de best passende financieringsmix. Bancair als het kan en met alternatieve financiering als dat beter passend is. We hebben een uniek aanbod aan ondernemers. Naast onze ruim 70 financieringspartners, kunnen we ook ons eigen platform met private investeerders inzetten voor jouw bedrijfsfinanciering.

 

 

 
Foto van Natale Valente

Natale Valente

Regiodirecteur
Contactgegevens
NL Investeert