Leden van de Businessclub Robur et Velocitas 1882

Erik Hamer | Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

GERECHTSDEURWAARDERS EN JURISTEN


Ons kantoor: al circa 30 jaar een begrip
Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen is opgericht in 1987 door M. (Marinus) Karreman. Het kantoor is sinds die tijd uitgebouwd tot een professionele deurwaardersorganisatie met een compleet pakket aan incasso-, juridische en ambtelijke diensten. Bij de ontwikkeling van het kantoor heeft de kwaliteit van dienstverlening altijd centraal gestaan.

Onze huidige organisatie kent circa 25 medewerkers waaronder (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten. Ieder heeft zijn eigen specialisme en samen maken wij ons sterk voor u. Onze organisatie is het oudst dienende gerechtsdeurwaarderskantoor van Apeldoorn en omstreken.

Marinus Karreman is per 1 januari 2015 gedefungeerd als gerechtsdeurwaarder en heeft daarbij het ambtelijk roer en dagelijkse leiding overgedragen aan mr. G.E. (Erik) Hamer die per 10 december 2014 als gerechtsdeurwaarder aan het kantoor is verbonden. Daarvoor was Erik Hamer al ruim 12 jaar in dienst van de organisatie als jurist en kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Missie en visie: méér dan incasso


Afspraken moeten worden nagekomen en schulden moeten betaald worden. Daar staan wij voor. Onze missie is om de juiste oplossing te vinden om dit te realiseren. Wij streven zoveel mogelijk naar een minnelijke oplossing met de gerechtsdeurwaarder als intermediair en stok achter de deur. Dit kan onder andere door het maken en bewaken van acceptabele betalingsafspraken. Maar denk ook aan het geven van juridische voorlichting, persoonsgerichte communicatie, optimale bereikbaarheid, transparantie en uitgebreide betalingsmogelijkheden. Met een minnelijke oplossing is doorgaans iedereen gebaat en kan kosten- en schuldoploop worden voorkomen.

En als een minnelijke oplossing niet mogelijk of opportuun is, dan moet ook daadkrachtig opgetreden kunnen worden. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij bevoegd om procedures bij de rechter in te leiden en uitspraken van rechters uit te voeren. Denk bij dit laatste met name aan beslaglegging en ontruiming. Andere incassodienstverleners, zoals advocaten en incassobureaus, hebben deze bevoegdheden niet. Dit maakt de dienstverlening en de rol van de gerechtsdeurwaarder ook uniek: wij staan onze opdrachtgevers bij van A tot Z op het gebied van incasso en juridische dienstverlening. Meer dan incasso!

Onze kernwaarden: oplossingsgericht, rechtvaardig, effectief, daadkrachtig, transparant, respectvol, deskundig, laagdrempelig en persoonlijk.

Onze visie is dat onze opdrachtgevers een zo laag mogelijke debiteurenportefeuille hebben en dat schulden worden opgelost.

Kwaliteit: onze kern


KBvG: Normen voor kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft voor de beroepsgroep een kwalitatieve standaard geformuleerd, die is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering in algemene zin én op het bevorderen van de professionalisering van de gerechtsdeurwaarderskantoren. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij gebonden aan strikte wetgeving, reglementen en richtlijnen om onze professionele kwaliteit van dienstverlening en onze onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen. Onze gerechtsdeurwaarders volgen permanente educatie.

Daarnaast verlangen onze opdrachtgevers steeds vaker dat onze systemen en processen geborgd zijn. Op 9 december 2010 is het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) in werking getreden. In verband hiermee laten wij ons regelmatig uitvoerig toetsen op de Verordening KBvG normen voor Kwaliteit door een erkende auditor.

ISO9001:2015

Sinds 28 januari 2016 zijn wij ISO-gecertificeerd. De ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Wij zijn trots op deze normering en met name de continue bewaking en verbetering van onze organisatie.

Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs

Onze meesters in de rechten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Deze vereniging heeft ten doel het waarborgen van een kwalitatief goede juridische dienstverlening en bevordert een goede juridische beroepsuitoefening. Hiervoor volgen wij ook permanente educatie.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Wij zijn onderdeel geweest van de Kopgroep SRCM en toegetreden tot de SRCM-norm. SRCM staat voor Social Responsible Credit Management. Dit is een norm die is opgesteld in samenspraak met diverse belanghebbenden en geselecteerde gerechtsdeurwaarderskantoren. De norm wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut.

De SRCM norm kent de volgende beginselen waaraan onze organisatie voldoet:

  • Openheid & Transparantie

  • Gepaste zorgvuldigheid

  • Social & Responsible Creditmanagement

  • Afleggen van verantwoording.


Voor verdere informatie: www.srcm-certificering.nl.

Landelijke dekking


Wij werken in heel Nederland en hebben daarnaast een nauw netwerk van gerechtsdeurwaarders en advocaten.


Foto van Erik Hamer

Erik Hamer


Contactgegevens
Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V. Emmalaan 1 7315 AK Apeldoorn