Salem Samhoud Entrepreneur Pur Sang

Beste Businessclubleden,

Graag nodigen wij jullie uit om op 28-04-2021 samen met ons vanaf 17.00 uur de presentatie van Salem Samhoud bij te wonen.

Normaalgesproken zou deze volzin worden gevolgd door de inmiddels legendarische woorden “in het clubhuis van Robur et Velocitas 1882”, maar gegeven de situatie waarin we verkeren mag duidelijk zijn dat live bijeenkomsten nog niet aan de orde zijn.

Wij zullen Salem Samhoud dan ook via een Online Sessie aan jullie, in kantoor of knusse woonkamer, presenteren.

Als bestuur van Businessclub Robur et Velocitas komen we graag met een regelmaat “Verrassend Anders” uit de hoek. En dat sluit naadloos aan bij de inhoud van het Webinar dat we deze keer organiseren.

Met Salem Samhoud presenteren wij jullie een entrepreneur pus sang, met een geheel eigen wijze van– en eigenzinnige kijk op ondernemen. Zijn visie op leiderschap mag gerust onorthodox genoemd worden en hij heeft een trackrecord waaruit blijkt dat het in praktijk brengen van deze onorthodoxe eigenzinnigheid zijn vruchten afwerpt.

&Samhoud is inmiddels door Salem uitgebouwd tot een internationaal opererend succesvol consultancy bedrijf, en is niet voor niets inmiddels meerdere malen uitgeroepen tot “Great Place to Work”.

Thema’s die Salem met ons zal doornemen zijn:

  • Salem Samhoud entrepreneur pur sang
  • &Samhoud “The unusal one”
  • Inspireren en Verbinden
  • COVID en het nieuwe ondernemen

Het is zeker niet uitgesloten dat een aantal van jullie Salem kennen uit het verleden want ondanks dat hij op de foto staat afgebeeld met een blauwe bal, klopt in hem toch wel degelijk een rood wit hart. In “zijn tijd” was Salem een fijnbesnaard technicus die vele jaren de rood-witte bal beroerde op de velden aan de anklaarseweg.

Graag zien wij jullie aanmeldingen voor 24 April tegemoet via info@businessclubrobur.nl

En verheugen ons op een inspirerende online sessie voor en met jullie.

Enige dagen voor het Webinar ontvangen jullie van ons info over hoe deel te nemen.

Het bestuur van JOUW Businessclub

Robur et Velocitas 1882