HUMAN PROFILING

Horen door te Kijken.

Op woensdag 16 maart 2022 was niemand minder dan Gert Jan Schenau te gast  in het clubhuis van Robur et Velocitas 1882. Hij gaf daar een Human Profiling presentatie aan de sponsoren en businessclubleden van Robur et Velocitas 1882.

Vanaf de start van de presentatie werden de aanwezigen meegezogen in de wondere wereld van het non-verbale. Gert Jan Schenau ontwikkelde de leergang Human Profiling tijdens zijn zakelijke contactmomenten met mensen over de hele wereld. Centraal in deze leergang staat het aspect lichaamsexpressie. Hij gebruikt daarin drie belangrijke basisprincipes van een gesprek: vragen, kijken en luisteren.

Het was wat je noemt een interactieve avond en zo werd er met een regelmaat één van de aanwezigen met een verrassende vraag aan het denken gezet en zo betrokken in het onderzoek naar datgene wat er werkelijk omging in het hoofd van het betreffende  “slachtoffer”. Zo werd er gekeken of een ja wel werd begeleid door een daadwerkelijk ja-knikken of dat er meer sprake was van met geknepen ogen nee-schudden. Om zodoende veel meer door te kijken dan door te luisteren vast te stellen wat de werkelijk belangrijke motieven waren van de gesprekspartner.

Aan de hand van beelden van het interview dat John de Mol recentelijk onderging in Boos ihkv de handtastelijkheden en meer tijdens de opnamen van The Voice werden treffende voorbeelden van mismatches tussen het verbale en het non-verbale nader geanalyseerd en verklaard.

Al met al kunnen we gerust stellen dat er op deze avond door de aanwezigen een eerste voorzichtige stap is gezet om in de toekomst en na nog wat oefenen in staat te zijn om alles te kunnen doorzien wat een gesprekspartner nu werkelijk bedoelt en om achter de ware intentie te komen van het gesproken woord.

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door BrinQer “jouw arbodienst” van mede businessclublid Arjan Donker.

Na afloop van de presentatie was er onder het genot van een Hapje en een Tapje nog ruimschoots gelegenheid om na te praten en te netwerken.

Al met al een succesvolle come-back van het fenomeen sponsor-event na veel te langdurige Covid pauze.